Privacy & Cookie verklaring

Waarop is deze policy van toepassing?

In deze privacyverklaring geven wij meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De verklaring is van toepassing op (het gebruik van) onze website www.marketingpepper.nl, onze social media en onze zakelijke relaties. Deze verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd.

Wat doen wij?

 • Via onze website worden op verschillende manieren door ons persoonsgegevens verzameld.
 • Wij verzamelen en gebruiken allereerst de informatie die je via ons contactformulier of direct aan ons verstrekt via e-mail/ telefoon/ WhatsApp/ social media. Deze data kan onder andere omvatten (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens.
 • Daarnaast vergaren wij informatie over het gebruik van onze website en Facebookpagina. Vanuit onze website (Google Analytics) en Facebookpagina (Facebook Insights) worden in de vorm van kleine tekstbestanden (‘cookies’) opgeslagen op je apparaat. Deze informatie kan dan bij een volgend bezoek weer naar ons worden gecommuniceerd. De gegevens die cookies (automatisch) verzamelen zijn IP-adressen, browsergegevens, apparaatgegevens, tijdsduur van het bezoek, bezochte pagina’s en de volgorde daarvan. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te pseudonismeren of te anonimiseren, en deze worden niet aan derden verstrekt die deze informatie voor eigen doeleinden kunnen gebruiken.
 • Voor bepaalde werkzaamheden schakelen wij derde partijen in, zoals Google, hostingbedrijven, emailaanbieders, bezorgdiensten en mediabedrijven. Wij delen je relevante (persoons)gegevens enkel met deze bedrijven, of met andere derden, als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 • Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld, of dan is vereist op basis van de wet.

Waarom doen wij dit?

Wij gebruiken de genoemde informatie om de volgende redenen:

 • Om contact met je te kunnen hebben en om je gegevens in onze administratie te kunnen opslaan en raadplegen (klantenbeheer).
 • Om de gevraagde werkzaamheden voor je te kunnen (laten) uitvoeren.
 • Om je vragen te beantwoorden.
 • Om je onze nieuwsbrief te sturen.
 • Technische en functionele redenen, zoals optimalisatie van onze website en het onthouden van je voorkeuren.
 • Om een algemeen inzicht te krijgen in hoe en wie onze website en Facebookpagina bezoekt (Google Analytics en Facebook Insights).
 • Om wettelijke (bewaar)plichten na te leven.

Wat is de grond hiervoor?

 • Ons gebruik van je gegevens is allereerst gerechtigd voor zover dit nodig is om onze werkzaamheden voor je te kunnen uitvoeren. Het kan ook zijn dat wij daartoe gerechtigd zijn omdat wij deze gegevens volgens de wet moeten bewaren of delen.
 • Verder is het mogelijk dat wij je toestemming vragen voor het gebruik van je data (bijvoorbeeld bij de nieuwsbrief). Je hebt dan altijd het recht om de gegeven toestemming weer in te trekken, of om de gevraagde gegevens niet te verstrekken. Daarnaast kun je je browserinstellingen wijzigen om cookies in de toekomst te blokkeren, en kun je cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Raadpleeg daarvoor je browserinstellingen.
 • Tenslotte hebben wij in bepaalde gevallen een gerechtvaardigd (marketing)belang bij het gebruik van je gegevens, bijvoorbeeld bij analytische cookies en het sturen van een nieuwsbrief aan onze klanten.

Wat zijn je verdere rechten?

 • Inzage: Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens in te zien.
 • Rectificatie / verwijdering: Je kunt ons ook verzoeken om je gegevens te laten rectificeren of verwijderen.
 • Beperking / bezwaar: Verder mag je ons vragen de verwerking van de informatie te beperken of daartegen bezwaar maken.
 • Data-overdracht: Je kan ons verzoeken om de persoonsgegevens, die je aan ons hebt verstrekt, weer te ontvangen (zodat je die weer kunt delen met een ander).
 • Klacht: Je hebt tenslotte het recht een klacht over privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Meer informatie: aanvullende informatie over je rechten is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, of via de contactgegevens hieronder.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van onze privacyverklaring kun je contact opnemen met:

Marketing Pepper
Dorien Tendijck
Nieuw Wolfslaarlaan 34
4854 EA Bavel

Telefoon: (06) 13 31 87 11
Email: dorien@marketingpepper.nl